Maklumat Korporat

VISI

Meluaskan Akses Pendidikan, Meningkatkan Taraf Sosio Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Latihan, Kemahiran Dan Pembelajaran Sepanjang Hayat.

MISI

Membangun komuniti setempat sebagai tenaga kerja berpengetahuan dan terlatih untuk memenuhi tuntutan dunia pekerjaan melalui Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (PLTV) dan pembelajaran sepanjang hayat.

OBJEKTIF

Menyediakan pendidikan yang berkualiti, berteknologi tinggi dan holistik dengan :

  • Menyediakan pendidikan dan latihan kemahiran kepada semua peringkat masyarakat;
  • Menganjurkan dan menyediakan pembelajaran sepanjang hayat untuk menjadikan komuniti berpengetahuan(k-community);
  • Menganjurkan dan menyediakan latihan peningkatan kemahiran (up-skilling), latihan pemantapan kemahiran(re-skilling), dan latihan sangkutan (attachment training) untuk keperluan tenaga kerja setempat;
  • Mewujudkan dan menganjurkan rangkaian strategik dan pakatan strategik dengan komuniti setempat dan pemegang taruh(stakeholder); 
  • Menyediakan kemudahan, perkhidmatan dan sistem pembelajaran yang kondusif dan berkualiti.

 MOTTO

"Peneraju Komuniti Berilmu dan Berkemahiran"